Privacyverklaring & Cookie verklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Deze website is eigendom van Red Prodigy BV, gevestigd in De Pauwstraat 19-11 te 9620 Zottegem. Red Prodigy bvba verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Als uitgangspunt willen we uw privacy zo goed mogelijk beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en betalingsgegevens, …

Wanneer verstrekt u persoonsgegevens?

Wanneer u een product online bestelt, een account aanmaakt via onze website, of een webformulier invult en verstuurt, verstrekt u aan ons persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw woonplaats- en contactgegevens. Deze gegevens zijn nodig om uw bestellingen bij Red Prodigy bvba te kunnen afhandelen of uw vraag te beantwoorden. De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van het uitvoeren van bestellingen of het beantwoorden van uw vraag, gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Red Prodigy bvba is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij het verkopen van producten via onze website.
Wanneer u onze website bezoekt, online aankopen doet via onze site, een account via onze website aanmaakt, of een webformulier invult en verstuurt, dan worden de volgende gegevens van u verwerkt:
• Naam, adres en woonplaats;
• Verzendadres;
• Telefoonnummer en e-mail adres;
• Inloggegevens van uw account;
• Aankoophistorie;
• Openstaande en/of vervallen vorderingen;
• IP adres;
• Device-gegevens;
• Surf- en klikgegevens over onze website;
• Locatiegegevens;
• Bekeken (sub)pagina’s op onze website.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen:
• Het afhandelen van bestellingen die via onze website worden geplaatst, met name orderinvoer, verzending van bestellingen, het volgen van uw bestelling, facturering.
• Het sturen van nieuwsbrieven over producten, aanbiedingen en acties.
• Het toetsen van de kredietwaardigheid van klanten die achteraf willen betalen.
• Het afhandelen van retouren en defect meldingen.
• Het beantwoorden en afhandelen van vragen gesteld via ons contactformulier, online messenger of chatbot.
• Het uitvoeren van statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
• Het verbeteren van de werking van onze website.

Wanneer gebruiken we uw gegevens?

Verwerkingsdoeleinden

Red Prodigy bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Red Prodigy bvba groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Red Prodigy bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Red Prodigy bvba.
Red Prodigy bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Red Prodigy bvba gebruikt Google Analytics en Facebook om inzicht te krijgen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google en Facebook optreden als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Red Prodigy bvba .
De verkregen informatie wordt door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en Facebook beschikken over een Privacy Shield certificaat en verklaren op hun website dat het bedrijf zich houdt aan de relevante privacy principes.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Red Prodigy bvba hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Welke cookies worden geplaatst?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In onze cookie-verklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt.

Welke privacyrechten hebt u?

Red Prodigy bvba vindt het belangrijk dat onze klanten hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. U kunt gebruik maken van de volgende rechten:
• Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
• Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
• Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals een wettelijke plicht om bepaalde gegevens langer te bewaren.
• Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
• Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
• Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.
Wilt u graag extra informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten, dan kunt u ons mailen via GDPR@redprodigy.be

Autoriteit Persoonsgegevens

Red Prodigy bvba vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Red Prodigy bvba behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.

Cookie verklaring

Deze website is eigendom van Red Prodigy bvba, gevestigd in De Pauwstraat 19-11 te 9620 Zottegem. Red Prodigy bvba is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals beschreven in deze cookieverklaring. 
Red Prodigy bvba gebruikt cookies voor zijn websites. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Onze website maakt gebruik van verschillende typen cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.
Bij bezoek aan de website van Red Prodigy bvba kunnen de volgende soorten cookies door uw browser worden opgeslagen:
Functionele of noodzakelijke cookies: functionele of noodzakelijke cookies helpen om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden automatisch ingeschakeld als u onze website bezoekt. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. Voor alle andere typen cookies hebben wij wel uw toestemming nodig.
Analytische cookies: analytische cookies zijn gericht op het verbeteren van onze website door bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoeveel bezoekers onze website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen, waar ze op klikken en welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze cookies worden via Google Analytics gebruikt.
Tracking cookies: tracking cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u op onze website bezoekt en de links die u volgt. Dit type cookies verzamelt informatie over uw surfgedrag en welke websites u heeft bezocht om daarmee gericht advertenties aan te kunnen bieden.

Als u geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze zijn opgeslagen op uw computer. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Onze website maakt gebruik van de advertentiediensten van Google. Het gebruik van uw data, voorkeuren en personalisatie kunt u zelf instellen via uw Google account.

Afdrukken